Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Ποιοι είμαστε

Η INNTENSOL ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ είναι μια ταχέως αναπτυσσομένη τεχνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Μελέτη – Επίβλεψη - Κατασκευή) Ηλεκτρολογικά σχεδία - Πυρασφάλεια & Πυρανίχνευση.
  • Ενεργειακές Μελέτες και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Παράγωγη Ηλεκτρικής Ενεργείας από Ανανεώσιμες Πηγές ενεργείας Φωτοβολταϊκά (Διασυνδεμένα - Αυτόνομα - Υβριδικά) – Βιομάζα – Ανεμογεννήτριες – Γεωθερμία.
  • Βελτιστοποίηση Απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας (Ψύξη – Θέρμανση – Κλιματισμός – Μόνωση – Φωτοτεχνία - LED).
  • Θερμογραφικοί Έλεγχοι – Επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις (ISO).
  • Μελέτη Έκδοσης Αδειών Λειτουργίας.
  • Δίκτυα και Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των μηχανικών της εταιρείας και των σύγχρονων μεθόδων υλοποίησης που εφαρμόζονται αποτελούν εχέγγυα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.