Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Οι αξίες μας

  • Eπαγγελματική δέσμευση
  • Σεβασμός προς τους άλλους
  • Ακεραιότητα
  • Αφοσίωση
  • Αλληλεγγύη
  • Σεβασμός στους νόμους
  • Μέριμνα για το περιβάλλον
  • Υγιεινή και ασφάλεια


Οι εταιρικές αυτές αρχές της Inntensol αποτελούν ένα από βασικά κλειδιά της επιτυχίας μας καθότι καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα, καθοδηγούν την συμπεριφορά μας απέναντι στους πελάτες και στους εξωτερικούς συνεργάτες.