Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Στρατηγική ανάπτυξης

Στρατηγική ανάπτυξης της Inntensol είναι η διατήρηση της ικανοποίησης των υπαρχόντων πελατών ενώ παράλληλα η διεύρυνση του πελατολόγιου. Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος στηρίζεται αποκλειστικά στην προσήλωση στις αρχές και στις αξίες μας, στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας μας καθώς και την τυποποίηση των διαδικασιών μας κατά ISO.

Stategic