Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Ανεμογεννήτριες

Η αιολική ενέργεια δηλαδή η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση της κίνησης του αέρα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση ανεμογεννητριών. Το ρεύμα που παράγεται είτε διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο είτε αποθηκεύεται σε συσσωρευτές.

Τα βασικά είδη για τις ανεμογεννήτριες που εξαρτώνται από την θέση του άξονα είναι δύο:

  • Οριζόντιου άξονα.
  • Κατακόρυφου άξονα.


Η εταιρεία μας, με υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

  • Την κατασκευή πάσης φύσεως συστημάτων ανεμογεννητριών (από μερικά kW έως MW).
  • Την αδειοδοτική διαδικασία.
  • Την τεχνική μελέτη.
  • Τη βιωσιμότητα της επένδυσης (παροχή ανεμολογικών δεδομένων για τη θέση της επένδυσης).


turbine