Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Βιομάζα - Βιοαέριο

Η βιομάζα θεωρείται μια ανανεώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας. Προκύπτει από τα στερεά, υγρά ή αέρια καύσιμα των οργανικών υλικών, τα οποία προέρχονται είτε άμεσα από τα φυτά και τα ζώα, είτε έμμεσα από τη βιομηχανική, εμπορική και οικιστική χρήση. Η αξιοποίησή της στον τομέα της ενέργειας μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ως τεχνική εταιρεία αναλαμβάνουμε την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο από το στάδιο της μελέτης και κατάθεσης φακέλου μέχρι την τελική κατασκευή και λειτουργιά. Η πρώτη ύλη μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές και να αξιοποιείται μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών.

Τα πλεονεκτήματα των μονάδων βιομάζας είναι:

  • Υψηλή απόδοση κεφαλαίων.
  • Συνεχή λειτουργιά, καθώς είναι ανεξάρτητη των καιρικών συνθηκών.
  • Έχει ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εν συγκρίσει με τις άλλες ΑΠΕ.
  • Φιλική προς το περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιεί πρώτες ύλες που αποτελούν απορρίμματα και υπολείμματα από τα οποία με τη διαδικασία της αεριοποίησης και της πυρόλυσης παράγεται ενέργεια.


steam