Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Υπηρεσίες Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εφαρμογές Λογισμικού

Η εταιρεία αναλαμβάνει με γνώμονα τη λειτουργικότητα και τους στόχους της κάθε επιχείρησης τη σχεδίαση και εγκατάσταση ασύρματων και ενσύρματων δικτύων. Πρόκειται για δίκτυα που εκτείνονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή όπως ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα δωμάτια, ενός κτηρίου, μεταξύ περισσότερων κοντινών κτηρίων ή ακόμη και ολόκληρης πόλης.

Για τη σωστή υλοποίηση του έργου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει:

  • Την αυτοψία του χώρου για την εύρεση της βέλτιστη λύσης.
  • Την κατασκευή της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή του ασύρματου δικτύου.
  • Τη δοκιμαστική λειτουργιά και αντιμετώπιση οποιοιδήποτε δυσλειτουργιών.
  • Τον έλεγχο της ασφάλειας του δικτύου.


Κάθε επιχείρηση έχει την ανάγκη ενός αξιόπιστου δικτύου που βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Τέλος, διευκολύνει τις καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων ενώ μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα.

cloud network image