Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Εφαρμογές Πληροφορικής & Λογισμικού

Η εταιρεία στον τομέα της πληροφορικής μελετά την περίπτωση του κάθε πελάτη ξεχωριστά και προσαρμόζει πάνω σε αυτήν κατάλληλες λύσεις λογισμικού.

Συνοπτικά προσφέρουμε:

  • Αυτοματοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τη χρήση της ενδεδειγμένης τεχνολογίας στη συντήρηση των δικτύων και του μηχανογραφικού εξοπλισμού.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής με συνδυασμό διαφορετικών εφαρμογών και τεχνολογιών.
  • Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού όπως servers, σταθμούς εργασίας, δικτυακό εξοπλισμό, εξοπλισμό τήρησης αρχείων, εκτυπωτές, scanners, παθητικό εξοπλισμό και τέλος τα καλύτερα λειτουργικά συστήματα και λογισμικές εφαρμογές.
  • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και προϊόντων για να είμαστε έτοιμοι να σας προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα σας διευκολύνουν αισθητά.


applications image