Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Κάθε τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων ονομάζεται εξοικονόμηση ενέργειας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων υπολείπεται των προδιαγραφών του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο απαιτείται πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό καθώς και για την τροφοδοσία των διάφορων μηχανών. Συνεπώς, είναι πλέον αναγκαία η μείωση κατανάλωσης των καυσίμων όπως το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες και η εύρεση τρόπων απεξάρτησης από αυτά.

Αναφερόμενοι στην εξοικονόμηση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να σκεφτόμαστε απλά το οικονομικό όφελος αλλά και την μείωση της ρύπανσης. Οι επιλογές μας λοιπόν για εξοικονόμηση ενέργειας οφείλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η μόνωση, ο κλιματισμός, η φωτοτεχνία και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση ενέργειας.

clean energy image