Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων το πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ΄οίκον» επιδοτεί μεγάλο μέρος των εξόδων κατασκευής. Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε τα βασικότερα σημεία του προγράμματος, τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

 • Εντάσσονται μονοκατοικίες, διαμερίσματα πολυκατοικιών και πολυκατοικίες ως σύνολα κτηρίου όταν:

  • Βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2100 ευρώ/τ.μ. (δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των περιοχών)
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα

 • Οι επιλέξιμες αλλαγές για την ενεργειακή αναβάθμιση αφορούν:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

   Επίσης, επιδοτείται το 100% του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών και του συμβούλου του έργου.

 • Κατηγορίες ωφελούμενων:

  • Κατηγορία Α1 (70% επιδότηση): οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 €.
  • Κατηγορία Α2 (35% επιδότηση): οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 €.
  • Κατηγορία Β (15% επιδότηση): οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 € και δεν ξεπερνά τις 80.000 €.

   Σημείωση: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 • Βήματα ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την ένταξη στο πρόγραμμα και την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων του κτιρίου.

  • Πραγματοποιείται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και καταγράφονται οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
  • Φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία απαιτείται.
  • Συντάσσεται ολοκληρωμένη προσφορά που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
  • Υλοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές που έχουν καταγραφεί.
  • Γίνεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση όπου πιστοποιείται η ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Με τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου σας που επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποκομίζετε σημαντικά οικονομικά οφέλη λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη τη διαδικασία ένταξης και υλοποίησης του προγράμματος.

energriakes meletes