Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Ενεργειακές Μελέτες (Κ.Εν.Α.Κ.) - Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Για την έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομία και το τεύχος του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407Β 9/4/2010 , τα σχετικά ΕΝ και τις ΤΟΤΕΕ καθώς και με το ΦΕΚ 1413Β 30/2012, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση πλήρους μελέτης χρησιμοποιώντας το ενεργειακό λογισμικό της εταιρείας 4Μ.

Όλα τα κτήρια που κατασκευάζονται με βάση τον ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. για ακίνητα άνω των 50 τ.μ και αφορά:

  • Αγοραπωλησίες ακινήτων.
  • Μισθώσεις ακινήτων.
  • Νέες κατασκευές και ανακαινίσεις ακινήτων.
  • Χρηματοδοτήσεις ακινήτων (κοινοτικές και εθνικές).
  • Την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον.


Η άρτια κατάρτιση των Μηχανικών μας σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά που διαθέτουμε μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε ΑΜΕΣΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ & σε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.). Επιπλέον, προτείνουμε λύσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Πέραν της ενεργειακής επιθεώρησης των κτηρίων είναι δυνατή η εκπόνηση ξεχωριστής επιθεώρησης των λεβήτων και των εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και των εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές της INNTENSOL έχουν παρακολουθήσει την πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σεμιναρίων του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις Κτηρίων, Λεβήτων και Κλιματισμού.

Όπως οι ενεργειακές μελέτες έτσι και οι επιθεωρήσεις διεκπεραιώνονται με το εξειδικευμένο λογισμικό της 4Μ (σε συνδυασμό πάντα με το λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ).

Η γνησιότητα οποιουδήποτε πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης μπορεί να διασταυρωθεί από το επίσημο site του ΥΠΕΚΑ
www.buildingcert.gr

energeiakes meletes