Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Επιθεωρήσεις – Πιστοποιήσεις – ISO

Η INNTENSOL είναι συνεργάτης του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποιήσεων TÜV Rheinland Hellas. που διακρίνεται διεθνώς για το υψηλό επίπεδο επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Οι επιθεωρήσεις μας γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και έχουν ως στόχο τη διασφάλιση και τήρηση των κανόνων κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Τα βασικά βήματα για την έκδοση του αντιστοίχου ISO που κάθε επιχείρηση έχει ανάγκη είναι τα εξής:

  • Έλεγχος των προδιαγραφών.
  • Έγκριση της μελέτης.
  • Έλεγχος και πιστοποίηση των κατασκευών.
  • Έγκριση των προγραμμάτων ποιότητας.
  • Επιθεώρηση των υλικών και έκδοση του τελικού πιστοποιητικού.


iso image