Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Γεωθερμία

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια.

Η εξαγωγή της γίνεται με κατάλληλες γεωθερμικές αντλίες. Κύρια χρήση της γεωθερμικής ενέργειας όταν αναφερόμαστε σε γεωθερμικά πεδία χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας (50°-150°είναι η ψύξη-θέρμανση οικισμών, θερμοκηπίων αλλά και μικρών βιομηχανικών μονάδων). Τα γεωθερμικά πεδία υψηλής θερμοκρασίας (>150°) χρησιμοποιούνται συνήθως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πλεονεκτήματα:

  • Συνεχής παροχή ενέργειας, με υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load factor) > 90%.
  • Φιλική προς το περιβάλλον, μειώνονται κατά πολύ οι εκπομπές CO2 και ελαχιστοποιούνται αυτές των οξειδίων του αζώτου και του θείου.
  • Μείωση του κόστους της τάξης του 60% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους ψύξης- θέρμανσης.
  • Εξοικονόμηση χώρου καθώς δεν απαιτείται καμινάδα ή δεξαμενή καυσίμων.
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης, περιστασιακός έλεγχος.
  • Πολύ ικανοποιητική απόδοση για ψύξη με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και θέρμανση με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
  • Ο συνδυασμός των παραπάνω πλεονεκτημάτων οδηγεί σε αρκετά μικρό χρόνο απόσβεσης.


geothermia image