Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Ηλεκτρολογικά Σχεδία – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Η εταιρεία μας προσφέρει άμεσα και υπεύθυνα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς Ηλεκτρολογικά σχέδια - Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη για οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Το προσωπικό της INNTENSOL έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων του ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ σχετικά με τα νέα πιστοποιητικά ΔΕΗ (νέα ΥΔΕ) & σχετικά με το πρότυπο HD 384 που τα συνοδεύει.

Επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

  • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο.
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.


Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται να απαιτηθεί σε περιπτώσεις όπως:
1. Νέα σύνδεση για παροχή ρεύματος από τη Δ.Ε.Η.
2. Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
3. Τροποποίηση ή επέκταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
4. Επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης λόγω ληγμένου σχεδίου.

Επίσης, διαθέτουμε ιδιόκτητα μηχανήματα όπως το Fluke 1654B τα οποία είναι απαραίτητα για την λήψη μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κατοικιών προκειμένου να εκπονηθούν τα ηλεκτρολογικά σχέδια και να συμπληρωθούν τα κατάλληλα έντυπα για την υποβολή του πιστοποιητικού ΔΕΗ (ΥΔΕ). Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται:

  • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
  • Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  • Πρωτόκολλο ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.
  • Μονογραμμικός πίνακας.
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης.


Το κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. αποτελεί μια ελάφρυνση για τους πολίτες και για την ένταξη τους σε αυτό ενδέχεται να απαιτηθεί υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.dei.com.gr/el/epikoinwniste-mazi-mas/oikiakoi-pelates/kot/osa-thelete-na-mathete-gia

thunder image