Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή)

Η εταιρία μας είναι σε θέση να φέρει εις πέρας ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όλων των κατηγοριών. Επίσης, σας παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου και κατατίθενται οι συγκεκριμένες μελέτες (Δ.Ε.Η., Πολεοδομία, Πυροσβεστική υπηρεσία κτλ.). Δίνουμε μεγάλη σημασία στην υλικοτεχνική υποδομή, συνεπώς διαθέτουμε τα κατάλληλα τεχνικά-σχεδιαστικά προγράμματα. Επιπλέον, οι Η/Υ εργασίας και οι εκτυπωτικές διατάξεις είναι συνδεδεμένες σε ένα σύγχρονο δίκτυο.

thunder image