Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Υποσταθμοί

Για οποιοδήποτε κτήριο , συνήθως βιομηχανικό και επαγγελματικό, που πρόκειται να συνδεθεί με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης ιδιωτικού υποσταθμού μέσης τάσης. Δηλαδή κτήρια των οποίων η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ είναι μεγαλύτερη από 135 kVA που αποτελεί και το κάτω όριο για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν ιδιωτικό υποσταθμό μέσης τάσης. Σε περίπτωση επαύξησης της ζήτησης ισχύος από τη Δ.Ε.Η. γίνεται μετατροπή του ήδη εγκατεστημένου υποσταθμού αξιοποιώντας με κατάλληλο τρόπο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της κάθε επιχείρησης.

Στόχος της εταιρίας είναι να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερή και τεχνικά πλήρη μελέτη ανάλογη με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης σε συνδυασμό με χαμηλό κόστος κατασκευής.

substation image


substation image


substation image


substation image