Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Κλιματισμός

Η εταιρεία χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχεδιαστικά προγράμματα (4Μ Fine) και εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει μελέτες και κατασκευές εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης σε κτήρια διαφόρων χρήσεων όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, χώρους εκδηλώσεων κτλ.

Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιούμε για την διαδικασία της ψύξης-θέρμανσης διακρίνουμε τον κλιματισμό στις εξής κατηγορίες: με χρήση fan coil, με χρήση αεραγωγών, με συστήματα ψυκτικού μέσου Freon και ενδοδαπέδιο.

Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Ηλεκτρική
  • Γεωθερμική
  • Φυσικό αέριο
  • Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας


Στόχος μας κατά την μελέτη και εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον καθώς και ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Στόχος μας κατά την μελέτη και εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον καθώς και ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.

clima image