Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Μόνωση

Ένα από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά για την εξοικονόμηση ενέργειας ενός κτιρίου αποτελεί η μόνωση του. Η μόνωση διακρίνεται στην θερμομόνωση, τη στεγανοποίηση ή υγρομόνωση και την ηχομόνωση. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία μας παρέχει λύσεις στις εξής κατηγορίες:

  • Θερμομόνωση Δώματος.
  • Θερμομόνωση Κεραμοσκεπών.
  • Θερμομόνωση τοίχου.
  • Θερμομόνωση Πυλωτής.


Τα κύρια είδη μόνωσης είναι:

  • Η συμβατική μόνωση (για ελαφρές κατασκευές).
  • Η ανεστραμμένη μόνωση (για υψηλές μηχανικές αντοχές, τοποθέτηση ηλιακού, βατότητα).
  • Η ανεστραμμένη μόνωση (ανακλά μεγάλο ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας).


Στον τομέα της ηχομόνωσης η εταιρία μας πραγματοποιεί ηχομονώσεις οροφών, τοίχων, δαπέδων και παρέχει κατάλληλες λύσεις σε επαγγελματικούς χώρους.

monosi