Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και άμεση ανταπόκριση λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλής τεχνογνωσίας standards διεθνών οργανισμών τη μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων πυρασφαλείας σε:

  • Κατοικίες.
  • Επαγγελματικούς χώρους.
  • Βιοτεχνίες.
  • Βιομηχανίες.


Στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν απαιτείται ανανέωση της πυρασφαλείας είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα τις μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυρασφαλείας.

fire security image