Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Τεχνικοί Σύμβουλοι - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διαφόρων ειδών επιχειρήσεις όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι συμβουλές μας προκύπτουν ύστερα από μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και προσαρμόζονται ειδικά στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Συγκεκριμένα οι συμβουλές μας αφορούν τα εξής:

  • Ενημέρωση σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. ΕΣΠΑ κτλ. Αξιολόγηση των προγραμμάτων για επενδύσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Περάτωση μελετών και δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση του φακέλου που θα υποβληθεί για την ένταξη των επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακός.
  • Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Εξοικονομώ κατ΄οίκον ) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Πραγματοποιείται αξιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων παραγωγικού εξοπλισμού