Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

greek flag icon english flag icon
smaller letters icon bigger letters icon

Θερμογραφικοί έλεγχοι βιομηχανικών και κτηριακών εγκαταστάσεων

Θερμογραφία είναι η διαδικασία κατά την οποία με τη χρήση ειδικών συσκευών γίνεται η μέτρηση και η καταγραφή της θερμότητας των αντικειμένων, καθώς επίσης και η ροη θερμότητας προς το γύρω περιβάλλον.

Η εταιρεία μας, χρησιμοποιώντας θερμοκάμερα υψηλής ανάλυσης, πραγματοποιεί θερμογραφικούς ελέγχους όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης για τυχόν προβλήματα υλικών και σε κτηριακές δομές για τον εντοπισμό των θερμικών απωλειών. Η επιθεώρηση που λαμβάνει χώρα από το άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελείται από τα εξής βήματα:

  • Θερμογράφηση της εγκατάστασης με τη θερμοκάμερα FLIR E-60 series.
  • Εντοπισμός προβληματικών σημείων εξοπλισμού.
  • Εκπόνηση τεχνικής μελέτης.
  • Επιδιόρθωση του προβλήματος.


thermography image